วิธีใช้ลาเบลสติกเกอร์เพื่อสร้างแบรนด์และการตลาด

ลาเบลสติกเกอร์สิ่งจำเป็นในการสร้างแบรนด์และการตลาดที่ไม่อาจมองข้าม

ลาเบลสติกเกอร์

ลาเบลสติกเกอร์ เป็นแผ่นป้ายซึ่งอาจจะเป็นกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอื่นใด โดยพื้นหลังเป็นกาวแล้วลอกออกนำไปแปะหรือปิดลงบนวัตถุที่ต้องการ เพื่อแสดงหรือบ่งชี้ข้อมูลตามที่ต้องการสื่อสารกับผู้ที่พบเห็น แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างแบรนด์และการตลาด?

แบรนด์คือ แนวคิด สัญลักษณ์ โลโก้ หรืออะไรก็ตามที่สื่อถึงธุรกิจ สินค้าหรือบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก สื่อสารให้ทราบถึงตัวตน สร้างภาพจำ สร้างความเชื่อมั่น สร้างการรับรู้ ทำให้แบ่งแยกผลิตภัณฑ์และบริการออกจากคู่แข่งได้ สามารถดึงลูกค้ารายใหม่เข้ามาและรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ ให้มีความภักดีต่อแบรนด์ได้เช่นเดิม กระตุ้นให้มีการบอกต่อแบบปากต่อปาก เป็นการสร้างชื่อเสียงในทางที่ดี เพิ่มโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ มีการซื้อซ้ำ แตกต่างอย่างมีตัวตน ซึ่งพบเห็นการแสดงสัญลักษณ์แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ที่ออฟฟิศ ที่หน้าร้าน หน้าเวปไซต์ ในบทความ บนสิ่งพิมพ์ ลาเบลสติกเกอร์ที่แปะบนสินค้า หรือจากลูกค้าทั้งหลาย ถือเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะพูดถึงได้เมื่อไม่อยู่ต่อหน้า เป็นภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ต้องสั่งสมมาในระยะเวลาหนึ่ง

การสร้างแบรนด์ จะมีการกำหนดให้เป็นแบบนามธรรมก่อนคือกำหนดคุณลักษณะภาพสะท้อนความเป็นตัวตน หลังจากนั้นจึงกำหนดให้เป็นแบบรูปธรรมตามมา ซึ่งออกมาในรูปแบบลาเบลสติกเกอร์ สัญลักษณ์ โลโก้ ผ่านการเลือกใช้สี ชนิดอักษร การใช้คำ รูปร่าง รูปทรง สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ สวยงาม โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ในธุรกิจได้ จดจำลาเบลสติกเกอร์โลโก้ของแบรนด์ได้ จำแนกสินค้าแต่ละแบรนด์ได้ โดยการใช้ลาเบลสติกเกอร์สำหรับสร้างแบรนด์จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ตลอดไปจนถึงสร้างความเชื่อมั่นและนึกถึงแบรนด์ในธุรกิจ ถึงจะพูดได้ว่าสามารถสร้างแบรนด์นั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักการตลาดที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในธุรกิจของตนเป็นที่จดจำของเหล่าลูกค้าทั้งหลาย ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของตนนั้นติดตลาดเทียบเคียงหรือเหนือกว่าคู่แข่งที่มีมากมายเต็มไปหมดให้ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ ความได้เปรียบ จุดเด่น จุดด้อย งบประมาณ รวมถึงระยะเวลา ความใส่ใจมุมมองเล็ก ๆ ของลูกค้า การส่งสารไปถึงลูกค้า ในการสร้างแบรนด์และการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ นั้น วิธีการเริ่มต้นที่ง่ายและนิยมใช้กันก็คือการใช้ลาเบลสติกเกอร์นั่นเอง

จุดสำคัญสำหรับการใช้ลาเบลสติกเกอร์ในการสร้างแบรนด์

 • สีสัน การเลือกใช้สี ที่โดดเด่น สื่อถึงความเป็นตัวตน แตกต่างจากคู่แข่ง
 • รูปร่าง รูปทรง ที่ออกแบบ สื่อสารไปถึงลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ตรงความหมาย ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ขนาดและการจัดวาง เหมาะเจาะ สวยงาม
 • ชนิดและขนาดอักษรที่ใช้สื่อ อ่านออกง่าย เข้าใจได้ทุกกลุ่ม
 • ภาพหรือสัญลักษณ์ เลือกใช้ได้เหมาะสม สื่ออารมณ์ได้
 • เดาใจความชอบลูกค้าและความเกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ ออกแบบลาเบลสติกเกอร์ให้สัญลักษณ์แบรนด์สอดคล้องกัน


7 วิธีนี้ นักการตลาดสามารถนำไปใช้เป็นวิธีการเบื้องต้นในการใช้ลาเบลสติกเกอร์เพื่อสร้างแบรนด์และการตลาดได้

การใช้ลาเบลสติกเกอร์ในการสร้างแบรนด์และการตลาดนั้น เป็นการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการในธุรกิจ ซึ่งอาจจะเป็นโลโก้บริษัท โลโก้สินค้า สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นตัวตนของธุรกิจหรือชนิดของสินค้าที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภค หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อออกไปในเชิงสร้างสรรค์ให้สามารถติดตา ต้องใจ ตรึงอารมณ์ของเหล่าลูกค้าผู้ที่ได้พบเห็น ให้จดจำไว้ในมโนความคิดของตน เมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดนี้แล้ว ต้องนึกถึงแบรนด์ที่มีสัญลักษณ์จากลาเบลสติกเกอร์เช่นนี้ทุก ๆ ครั้งไป

 1. การติดลาเบลสติกเกอร์ที่ตัวผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้บริโภคกับสินค้าและบริการของธุรกิจได้อย่างเป็นมืออาชีพ

 2. วางสัญลักษณ์แบรนด์ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้า : กล่อง ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ภาชนะ ที่ใช้สำหรับใส่สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารที่ให้บริการ ให้มีลาเบลสติกเกอร์สัญลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการโปรโมท เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการจดจำให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าหรือมารับบริการ เพื่อเป็นการตอกย้ำความจำได้ของผู้บริโภคทั้งหลาย

 3.  สินค้าส่งเสริมการขายหรือของพรีเมี่ยม : ของกระจุกกระจิก ของชำร่วย ของแจกทั้งหลาย สำหรับนักขายและการตลาดที่มักใช้แจกลูกค้าในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อนโยบายส่งเสริมการขาย สร้างเหตุการณ์ให้ลูกค้าสุดประทับใจ สร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยเฉพาะ อย่าลืมติดลาเบลสติกเกอร์เพื่อสร้างการจดจำในแบรนด์ของธุรกิจเราทุกครั้งไป

 4. กระเช้าของขวัญ/บัตรขอบคุณ/นามบัตร : เมื่อมีงานพิธีการ เทศกาลสำคัญ หรือการได้รับเชิญใด ๆ ก็ตาม การถือช่อดอกไม้ กระเช้าของขวัญ ให้แนบการ์ดหรือบัตรใด ๆ ที่มีลาเบลสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ของแบรนด์ติดไปด้วยเพื่อช่วยโปรโมทงานการตลาดไปในตัว

 5. จัดโปรโมชั่น : กรณีมีการจัดทำโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก็ตามให้ใช้ลาเบลสติกเกอร์เพื่อสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อแสดงเอกลักษณ์ความมีตัวตนของธุรกิจให้สามารถจดจำและเชื่อมั่นได้ ดึงดูดความสนใจไปยังสินค้าที่จัดโปรโมชั่นนั้น ๆ

 6. ลาเบลสติกเกอร์สุดพิเศษ : ถือเป็นกิจกรรมสนุก ๆ อย่างหนึ่งให้ลูกค้าได้ร่วมสนุก เมื่อมีการจัดกิจกรรมใด ๆ ให้ลูกค้าได้ร่วมเล่นเกมส์ ร่วมกิจกรรม แล้วใช้ลาเบลสติกเกอร์เป็นรางวัล ดึงความสนใจลูกค้าที่จงรักภักดี สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงได้เช่นกัน มีการสะสมแลกของรางวัล

 7. ปิดผนึก : ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ ซองเอกสาร จุดสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำ สามารถนำลาเบลสติกเกอร์ที่มีสัญลักษณ์ของแบรนด์นำมาแปะติด เป็นส่วนที่ปิดผนึกได้ ผู้ใดพบเห็นย่อมรู้ถึงความสำคัญนี้แน่นอน เป็นตัวย้ำเตือนสุดท้ายก่อนเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์นั่นเอง


ทั้ง 7 วิธีนี้ นักการตลาดสามารถนำไปใช้เป็นวิธีการเบื้องต้นในการใช้สติกเกอร์เพื่อสร้างแบรนด์และการตลาดได้ และต้องใช้ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ ด้วย เช่น การสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย การโฆษณาทางโทรทัศน์ การลงหนังสือ การจัดกิจกรรม เป็นต้น เพื่อให้จุดประสงค์ในการสร้างแบรนด์เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และการรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ให้ถ้วนถี่ เพื่อปรับแก้แนวทางในการดำเนินการให้เหมาะสมต่อ ๆ ไป

บริษัท เอส.เค. ซิสเท็มส์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย ลาเบลสติกเกอร์ (Sticker Label) วัสดุคุณภาพสูง ทุกเนื้อ ทุกรุ่น ทุกขนาด สามารถสั่งทำได้ตามแบบ ใช้กับเครื่องพิมพ์ริบบอน ติดแน่นทนนานกับทุกผลิตภัณฑ์ทุกสภาพพื้นผิวตามต้องการ ด้วยราคาที่จับต้องได้ พร้อมด้วยการบริการที่รวดเร็ว พร้อมด้วยทีมงานที่คอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนกระทั่งส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าอย่างน่าประทับใจ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ติดต่อเรา
บริษัท เอส.เค. ซิสเท็มส์ จํากัด
ผู้จําหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tel :
 02-548-0261, 02-548-0262
 

Visitors: 21,757