จำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO เครื่องพิมพ์ชั้นนำระดับโลก

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบรับทางธุกิจที่แตกต่าง

เอส.เค. ซิสเท็มส์ จำกัด จำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO มักใช้เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับผลิตภัณฑ์และรายการต่าง ๆ ในคลังสินค้า ร้านค้าปลีก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO
ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนโดยตรง หรือเทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนแบบถ่ายโอน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนโดยตรงจะละลายความร้อนบนหัวพิมพ์เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดบนฉลาก
ในขณะที่เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ความร้อนแบบถ่ายโอนจะใช้ริบบอนที่มีหมึกความร้อนเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดบนฉลาก

สนใจ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด SATO ติดต่อ

Visitors: 21,754