ความสำคัญของลาเบลสติ๊กเกอร์ ในการบรรจุสินค้า

ให้แบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำด้วย ลาเบลสติ๊กเกอร์

ลาเบลสติ๊กเกอร์ บรรจุสินค้า

ปัจจุบันการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค มีหลากหลายปัจจัย ทั้งการเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียง แบรนด์ที่อยู่มานานในตลาด ลาเบลสติ๊กเกอร์ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลาเบลสติ๊กเกอร์ ที่มีการออกแบบอย่างโดดเด่น มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบถ้วน ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ไม่น้อย ดังนั้นการมีลาเบลสติ๊กเกอร์ ที่แสดงถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด ก็เป็นเหมือนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

ความสำคัญของลาเบลสติ๊กเกอร์

 • บอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ลาเบลสติ๊กเกอร์ช่วยบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ วิธีการใช้งาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นการติดฉลากสติ๊กเกอร์บนบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย สินค้ามีความน่าเชื่อถือ ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์

 • เพิ่มความน่าสนใจให้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลาเบลสติ๊กเกอร์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นนอกจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นแล้ว การมีลาเบลสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

 • เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดขาย ลาเบลสติ๊กเกอร์เป็นสิ่งที่บอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนั้นจึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้

 • บอกถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีหลากหลายประเภท ลาเบลสติ๊กเกอร์จะเป็นตัวช่วยที่สามารถจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคไม่เกิดความสับสน สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีหลากหลายกลุ่มในตลาดได้ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงความใส่ใจต่อผู้บริโภคของแบรนด์อีกด้วย
  ให้ข้อมูลทางกฎหมาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท มีข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลาเบลสติ๊กเกอร์ จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงรายละเอียดของสินค้าแล้ว ก็สามารถให้ข้อมูลทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนครบถ้วนอีกด้วย

 • สร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ลาเบลสติ๊กเกอร์บนผลิตภัณฑ์แสดงถึงความตั้งใจที่จะนำเสนอ บอกถึงข้อมูลของสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างตอบโจทย์มากที่สุด โดยความตั้งใจดังกล่าวสามารถสร้างภาพลักษณ์ ยกระดับความน่าเชื่อถือ ให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ

การออกแบบลาเบลสติ๊กเกอร์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์

 • รูปแบบการจัดวาง ลาเบลสติ๊กเกอร์เป็นสิ่งที่บอกถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ดังนั้นการจัดวางข้อมูลสินค้าบนฉลากสินค้า หรือ Blocking เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของโลโก้ ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

 • ขนาด ขนาดของลาเบลสติ๊กเกอร์ จะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของผลิตภัณฑ์ ควรมีขนาดที่พอดี ไม่เล็กจนมองไม่เห็น หรือใหญ่เทอะทะจนไม่น่าสนใจ ดังนั้นควรคำนวณให้ดีก่อนการสั่งทำ หากผู้ประกอบการคนไหนที่ไม่ถนัดในเรื่องนี้ ก็สามารถปรึกษากับโรงพิมพ์สติ๊กเกอร์ ที่มีความเชี่ยวชาญได้

 • ข้อความบนฉลาก แม้ว่าลาเบลสติ๊กเกอร์ จะเป็นสิ่งที่บอกถึงตัวผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน แต่การยัดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ลงไปทั้งหมด โดยไม่มีการย่อให้เป็นข้อความที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ก็อาจทำให้เป็นการลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นควรจะเป็นข้อความที่บอกถึงผลิตภัณฑ์อย่างกระชับแต่ครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

 • ตำแหน่งการติดฉลาก การเลือกตำแหน่งการติดฉลากสินค้าให้มีความโดดเด่น ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ โดยทั่วไปแล้วจะเลือกติดฉลากไว้กึ่งกลางของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะให้สามารถมองเห็นได้ง่าย

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลาเบลสติ๊กเกอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ดังนั้นลาเบลสติ๊กเกอร์จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญ เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์

บริษัท เอส.เค ซิสเท็มส์ จำกัด โรงพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ผลิตและจัดจำหน่าย ลาเบลสติ๊กเกอร์ ที่ใช้วัสดุคุณภาพสูง แต่ราคาย่อมเยา ทางเราบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณมากที่สุด มั่นใจในคุณภาพและบริการ ด้วยการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน

 

บริษัทโรงงานผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์  รับผลิตลาเบลสติ๊กเกอร์ 
บริษัท เอส.เค. ซิสเท็มส์ จํากัด
ผู้จําหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
Tel :
 02-548-0261, 02-548-0262
 

Visitors: 19,294